Články

V utorok 7. januára si saleziánska rodina na Slovensku pripomína 100 rokov od narodenia vzácneho saleziána kňaza, bývalého provinciála a človeka svätého života dona Ernesta Macáka. Ku tomuto výročiu pripravili mladí saleziáni, študenti teológie v Turíne, logo. Jeden z nich, salezián Miroslav Podstavek, vysvetlil prvky loga:

Centrum loga tvorí list viniča. Otec Ernest pochádzal z vinohradníckej oblasti, symbol hrozna a vína odkazuje však najmä na evanjeliovú stať o pravom viniči (Jn 15, 1-10) a don Ernest bol vždy napojený na Boha, v každom čase čerpal z neho silu, ako to vyjadruje aj jeho známa veta „Cez všetko sa dá premodliť“; don Ernest bol napokon aj sám pre spolubratov výhonkom viniča, z ktorého vyrástli ďalšie ratolesti – mnohé povolania nové alebo udržané za čias komunizmu.

Vrchná časť listu je v tvare Kriváňa, don Ernest sa rozhodol neemigrovať, ale zostať na Slovensku a celá jeho misia sa odohrávala práve vo vlasti, kde zažil aj svoju krížovú cestu. Stonka listu je v podobe ostnatého drôtu ako symbolu utrpenia, väzenia a komunistickej totality.

Logo obsahuje ďalej okrem čísla výročia a mena aj jeden z najznámejších výrokov Ernesta Macáka „Všetko je milosť a dar“. Tri polia v pozadí pripomínajú tri piliere saleziánskeho loga ako vyjadrenie príslušnosti dona Ernesta k saleziánskej reholi.

Logo na stiahnutie nájdete tu.