Video-relácia Viera do vrecka v januárovom vydaní prináša v 13 minútach spomienky samotného otca Ernesta ale aj ďalších hostí – svedkov jeho života.

Hostia:
Ján Maturkanič SDB, saleziánska komunita BA – Miletičova
Štefan Turanský SDB, saleziánska komunita BA – Mamateyova
Peter Valášek, Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku
Mansueta Kráľová, SCSC, Kongregácia milosrdných sestier Sv. kríža
Fides Repková, SCSC, Kongregácia milosrdných sestier Sv. kríža
Leona Pribulová, SCSC, Kongregácia milosrdných sestier Sv. kríža