Hrdinský prežívaný krst i kňazstvo, hĺbka duše, ktorá sa modlí ale aj píše meditácie o modlitbe, svedectvá o skromnosti i humore a o veľkej láske k spolubratom a napokon i pamätná tabuľa či strúčok cesnaku. Oslavy stého výročia narodenia dona Ernesta Macáka, vzácneho saleziána kňaza, bývalého provinciála a človeka svätého života mali v nedeľu 12. januára aj tieto podoby.

FOTOGALÉRIA Z OSLÁV V BRATISLAVE A KOŠICIACH

V Bratislave na Miletičovej svätej omši o 11.00 predsedal provinciálny ekonóm don Andrej Kňaze, ktorý mal dona Macáka tri roky ako spovedníka. Slávnostným kazateľom bol don Marián Valábek, člen provinciálnej rady, keď bol don Macák provinciálom a jeho neskorší direktor v komunite v Šaštíne. „Svoj krst i kňazstvo prežíval hrdinsky jednoducho každý deň,“ vyznal o otcovi Ernestovi don Valábek na začiatku príhovoru. Označil ho za „hľadajúceho Božieho muža“, ktorý nadobudol v živote skúsenosť, že všetko je milosť a dar. Rozvinul tiež tému nášho hľadania niekedy zázračnej rady a ako don Ernest zakúsil účinok docenenia „normálnej zázračnej rady, ktoré dostávame v spovedi, či pri rozlišovaní počas duchovných rozhovorov.“ Vyzdvihol aj význam kníh, ktoré don Macák napísal, „aby nám všetkým ukázali a pomohli nájsť Božie cesty“. Veriacich zídených v Kostole Márie Pomocnice na Miletičovej pozval napokon k odvahe nasledovať dona Ernesta.

Výkonný sekretár KBS Ivan Ružička požehnáva pamätnú tabuľu v Bratislave na Miletičovej

Po bohoslužbe sa konalo na nádvorí pred kostolom odhalenie a požehnanie pamätnej tabule, ktorej grafickým autorom je dizajnér Ondrej Gavalda. Tabuľu požehnal výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, odchovanec saleziánskeho gymnázia v Šaštíne, kde osobne spoznal dona Ernesta Macáka.

Pre saleziánske spravodajstvo don Marián Valábek povedal: „Myslím, že je načase, aby sme pomaličky zbierali materiály a rozbehli proces blahorečenia.“ A don Andrej Kňaze pre Rádio Lumen vyjadril: „Veľa múdrosti, veľa svätosti v takom priamom kontakte naživo, super chlap, naozaj. Svätý salezián.“

Don Marián Valábek počas homílie pri spomienkovej svätej omši v Bratislave na Miletičovej.

V Košiciach sa spomienkové stretnutie konalo u saleziánov na Kalvárii. Počas adorácie od 15.00 v tamojšom Kostole Sedembolestnej Panny Márie veriaci meditovali a modlili sa z myšlienok dona Macáka. Počas nasledujúceho stretnutia sa podelili o svoje svedectvo dvaja saleziáni. Don Vincent Feledík pripomenul veľkú lásku dona Ernesta k spolubratom: „Vynikal v starostlivosti o spolubratov a najmä mladých. Usiloval sa všetko urobiť pre záchranu povolaní, najmä tých, ktoré boli krehké.“ V druhom svedectve sa podelil salezián Ladislav Miko, ktorý prežil svoju asistentskú prax v Šaštíne a don Macák bol jeho spovedníkom. Počas programu zaznelo aj niekoľko žalmov a piesní a čítanie z meditácii dona Ernesta o modlitbe Otčenáš. V závere zazneli prečítané aj slová o svätosti života dona Macáka z dvoch príhovorov pri jeho pohrebe. Prítomných pri odchode čakalo malé prekvapenie – záložka s myšlienkou a strúčok cesnaku, ako spomienka na tradičný spôsob, ako sa don Ernest denne staral o svoje zdravie.

Don Vincent Feledík počas podelenia sa o svoje svedectvo a spomienky na otca Ernesta.Don Ladislav Miko počas podelenia sa o svoje spomienky a svedectvo.

Spomienka na dona Ernesta – Košice 12. 1. 2020

Spomienkové stretnutie v Košiciach na Kalvárii, svedectvá, žalmy a piesne, video, a napokon aj strúčok cesnaku.

Uverejnil používateľ Ernest Macák 1920-2016 Streda 15. januára 2020

rhsdb, foto z Bratislavy Barbora Kullačová, foto z Košíc Andrej Pastorek