Viera do vrecka: Sila modlitby

V 13 minútach spomienky samotného otca Ernesta ale aj ďalších hostí – svedkov jeho života